29/08/2021 | 14

Quốc Hội yêu cầu Facebook, Youtube, và các mạng xã hội khác chuyển giao các tài liệu liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1

Quốc Hội yêu cầu Facebook, Youtube, và các mạng xã hội khác chuyển giao các tài liệu liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1

Vào thứ sáu (ngày 27 tháng 8), Ủy ban quốc hội đang điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu các công ty mạng xã hội lớn bao gồm Facebook, Twitter và Alphabet chuyển giao các lưu trữ về tin nhắn liên quan của những người ủng hộ ông Donald Trump.

Ủy ban Lựa chọn Hạ viện đã yêu cầu cung cấp các hồ sơ liên quan đến cuộc bạo loạn và những ngày dẫn đến cuộc bạo loạn, bao gồm cả việc lan truyền thông tin sai lệch và nỗ lực ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử của Tổng thống Joe Biden. Các viên chức cũng yêu cầu 4chan và 8kun chuyển giao tài liệu của họ. Facebook, Snap, Google và Reddit đều xác nhận họ đã nhận được yêu cầu và cho biết các công ty sẽ làm việc với ủy ban.

Gab cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã nhận được một lá thư từ ủy ban, nói thêm rằng họ đã xóa các tài khoản “tìm cách gây chia rẽ và gây lo sợ” trong thời gian dẫn đến lễ nhậm chức. Ủy ban đang tìm kiếm các tài liệu từ mùa xuân năm 2020, bao gồm những thay đổi chính sách mà các công ty thực hiện để làm chậm sự lan truyền thông tin sai lệch trên mạng.

Cựu giám đốc an ninh của Facebook Alex Stamos nói rằng trát đòi hầu tòa của ủy ban không có quyền buộc các công ty chuyển giao nội dung riêng tư. Mặt khác, ông Stamos cho biết các đánh giá nội bộ về những gì các công ty có thể đã làm tốt hơn có thể giúp công chúng hiểu được điều gì đã xảy ra và tại sao.