02/10/2013 | 1

QUỐC HỘI Ý CHUẨN BỊ BỎ PHIẾU TIN TƯỞNG ĐỐI VỚI THỦ TƯỚNG LETTA

QUỐC HỘI Ý CHUẨN BỊ BỎ PHIẾU TIN TƯỞNG ĐỐI VỚI THỦ TƯỚNG LETTA

Tin Rome – Người Ý đang chờ đợi kết quả cuộc bầu phiếu tin tưởng cuả quốc hội, hy vọng Ý không đi tới tình trạng sụp đổ chính phủ. Kết quả cuộc bỏ phiếu tin tưởng như thế nào hiện khó biết rõ. Khoảng 20 dân biểu trung hữu có thể ly khai cựu Thủ tướng Berlusconi nếu ông ta muốn làm cho chính phủ Thủ tướng Letta sụp đổ. Thủ tướng Enrico Letta của đảng Dân Chủ theo chủ trương trung tả đã kêu gọi quốc hội bỏ phiếu tin tưởng sau khi cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi bị tòa tuyên phán phạm tội trốn thuế đã rút những vị bộ trưởng thuộc đảng Nhân dân của ông ta ra khỏi chính phủ liên hiệp.

Nhiều dân biểu cao cấp của đảng này đã phản đối hành động của ông Berlusconi, nhưng không biết họ sẽ bỏ phiếu như thế nào. Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano và Bộ trưởng Giao thông Maurizio Lupi đã từ chức theo lệnh ông Berlusconi, nhưng kêu gọi các dân biểu ủng hộ Thủ tướng Letta. Nhiều tờ báo của ông Berlusconi đã gọi Bộ trưởng Alfano là tên phản bội. Giáo sư chính trị học Leonardo Morlino nói nếu phải tổ chức bầu cử lại, phiếu dành cho ông Berlusconi sẽ bị mất thảm hại, nếu không muốn nói là ông này sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị.

Hầu hết người Ý mong muốn Thủ tướng Letta nhận được sự tin tưởng. Bà Elisabetta Rosatti là một người dân ở Rome nói chính phủ phải nhận được sự tin tưởng vì quốc gia đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất. Nhiều người nói ông Berlusconi là người đã tạo khủng hoảng cho quốc gia. Một người dân nói trong 20 năm qua ông Berlusconi đã tạo quá nhiều thảm trạng cho đất nước. Quốc gia Ý tơi tả và đang sắp sụp đổ vì con người này.