11/09/2015 | 0

Quốc hội VN sẽ thả nổi hoàn toàn giá dịch vụ y tế, giáo dục?

Quốc hội VN sẽ thả nổi hoàn toàn giá dịch vụ y tế, giáo dục?

Trong dự thảo Luật phí và lệ phí, 19 khoản phí sẽ được đưa ra khỏi danh mục, chuyển sang thu theo cơ chế giá thị trường. Đặc biệt, việc thả nổi viện phí và học phí theo giá thị trường đang gây nên quá nhiều bức bối. Đây lại là hai lĩnh vực công liên quan trực tiếp tới chính sách an sinh xã hội, quyết định cuộc sống của nhiều người dân trong đó đa số có mức thu nhập trung bình hoặc dưới trung bình, sinh sống ở vùng ven thành thị, nông thôn hoặc miền núi.

Theo tính toán của một số chuyên gia, nếu chuyển viện phí sang tính theo cơ chế thị trường, chi phí khám, chữa bệnh có thể tăng từ 2-5 lần. Trong khi trước đây, chiến dịch tăng giá phi mã viện phí đã thường nâng mặt bằng giá dịch vụ y tế bình quân lên 1.5-2 lần qua mỗi năm, quá đủ để làm bệnh nhân khốn đốn.

Chi phí chạy thận nhân tạo sẽ tăng từ 460,000 đồng/lần hiện nay lên 0,9 – 1 triệu đồng/lần.

Giá khám bệnh sẽ tăng gấp 5 lần, từ 20,000 đồng lên đến 100,000 đồng. Giá chụp CT có thể cũng sẽ tăng từ 500,000 đồng lên 1 triệu đồng.

Hiện tại, mức học phí tại một số trường ĐH đang tăng lên theo ‘cơ chế tự chủ tài chính’, với mức tăng từ 1-2 triệu so với năm trước. Tại ĐH Mở TP.HCM: năm học 2014-2015 là 11 triệu đồng; năm học 2015-2016 là 13 triệu đồng; năm 2016-2017 là 15 triệu đồng. Nhưng nếu được hợp thức hóa cơ chế thu, giá dịch vụ đại học sẽ rộng đường để khép chặt cửa vào trường học của rất nhiều sinh viên.

Còn nhớ trong phiên họp tháng 6/2015, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cũng phải ta thán rằng việc chuyển phí và lệ phí qua hình thức giá dịch vụ thoạt nghe thì hợp lý về hình thức, nhưng có thể khiến người dân thêm gánh nặng vì giá dịch vụ sẽ cao hơn phí, do trong phí còn có phần phúc lợi trích ra từ ngân sách.

Nhưng đó chỉ là một cách nói của giới quan chức quốc hội, vốn gần ghế hơn hẳn với gần dân. Chủ đề ‘giảm thiểu giá dịch vụ y tế và giáo dục’ đã luôn được Quốc hội VN nêu ra bàn thảo trong hàng chục năm qua, thế nhưng điều trái khoáy là càng bàn giá càng tăng, và trong thực tế những cơ quan thường bị xếp loại ‘cải cách hành chính’ tệ hại như Bộ y tế và Bộ giáo dục và đào tạo. Thậm chí còn có những dấu hiệu thông đồng với các cơ sở y tế và giáo dục để tăng giá và hợp thức hóa các mức tăng giá dịch vụ.

Mới đây, mạng xã hội và cả báo chí nhà nước đã sôi động làn sóng đòi bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận phải từ chức. Song cứ như một thói quen không đổi cho tới chết, vẫn không một quan chức nào chịu ra đi.

Lê Dung / SBTN