11/03/2018 | 1

Quốc hội Trung Cộng cho phép Tập Cận Bình cai trị đất nước trọn đời

Quốc hội Trung Cộng cho phép Tập Cận Bình cai trị đất nước trọn đời

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters)- Hôm qua 10 tháng 3, quốc hội Trung Cộng quyết định gỡ bỏ điều khoản của hiến pháp hạn chế nhiệm kỳ chủ tịch nhà nước, cho phép Tập Cận Bình ngồi lại chiếc ghế cai trị đất nước suốt đời.

Theo Reuters, sự kiện này khẳng định thẩm quyền tuyệt đối của Tập Cận Bình, kể từ khi  Mao Trạch Đông qua đời hơn 40 năm về trước. Hồi tháng trước, đảng cộng sản cầm quyền tại Hoa Lục đã công bố một thông báo liên quan đến đề nghị này. Và dư luận không nghi ngờ gì về viễn ảnh cho thấy đề nghị sửa đổi hiến pháp sẽ được thông qua dễ dàng, vì quốc hội Trung Cộng chỉ bao gồm các phần tử bù nhìn.

Điều khoản sửa đổi còn đưa học thuyết chính trị của Tập Cận Bình vào điều lệ đảng bắt đầu từ tháng 10 tới tại phiên kết thúc đại hội của đảng, biệt lệ chưa từng có sau thời kỳ cai trị của Mao Trạch Đông. Các điều khoản sửa đổi còn bao gồm khung pháp lý để xác định siêu quyền lực của đơn vị chống tham nhũng, mà dư luận cho rằng mang lại thẩm quyền tuyệt đối cho Tập Cận Bình để loại trừ các phần tử đối lập.

Chỉ có hai người không bỏ phiếu, và 3 phiếu trắng trong số 3,000 nhà lập pháp của quốc hội Trung Cộng tham dự kỳ họp kể trên. (Song Châu)