17/12/2019 | 1

Quốc Hội thông qua thỏa thuận chi tiêu hàng triệu Mỹ kim cho nghiên cứu về an toàn súng đạn lần đầu trong nhiều thập niên

Quốc Hội thông qua thỏa thuận chi tiêu hàng triệu Mỹ kim cho nghiên cứu về an toàn súng đạn lần đầu trong nhiều thập niên

Ảnh: Reuters

Vào thứ hai (ngày 16 tháng 12), các nhà lập pháp đã ký một thỏa thuận chi tiêu lưỡng đảng bao gồm tài trợ cho nghiên cứu về bạo lực súng đạn lần đầu tiên trong 20 năm qua.

Theo NBC News, dự luật bao gồm 25 triệu mỹ kim cho nghiên cứu về an toàn súng đạn. Khoản tiền này sẽ được phân chia giữa Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Viện Y tế Quốc gia. Nếu được Hạ viện và Thượng viện phê chuẩn và được tổng thống ký, dự luật sẽ cho phép các nhà nghiên cứu thực hiện các dự án liên bang về an toàn súng đạn lần đầu tiên kể từ năm 1996, khi Quốc hội thông qua Tu Chính Án Dickey.

Tu Chính Án Dickey cấm CDC sử dụng tiền liên bang để “ủng hộ hoặc thúc đẩy kiểm soát súng” đồng thời hủy các khoản trợ cấp được phân bổ để tiến hành nghiên cứu về an toàn súng. Một trong những tác giả của dự luật, dân Biểu Rosa DeLauro cho biết khoản tiền trên “sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa bạo lực gia đình và bạo lực súng đạn, cách người dân Hoa Kỳ có thể cất giữ súng an toàn hơn và làm thế nào để giảm số lượng người tự tử bằng súng.”

Ông Christian Heyne, phó chủ tịch của Brady Campaign to Prevent Gun Violence cho biết dự luật trên là một chiến thắng to lớn trong cam kết của quốc gia về việc giải quyết đại dịch bạo lực súng đạn. (BBT)