11/06/2014 | 0

Quốc hội Tây Ban Nha tranh luận về việc Quốc vương thoái vị

Quốc hội Tây Ban Nha tranh luận về việc Quốc vương thoái vị

Madrid, Tây Ban Nha. (Reuters) – Hôm nay Thủ tướng Mariano Rajoy đã kêu gọi quốc hội chấp thuận Quốc vương Juan Carlos thoái vị và Thái tử Felipe lên thừa kế ngai vàng.
Quốc vương Juan Carlos hiện 76 tuổi là người được công nhận đã đưa Tây Ban Nha tiến tới dân chủ sau khi nhà độc tài Francisco Franco từ trần, nhưng trong những năm gần đây đã giảm bớt uy tín vì các vụ tai tiếng của hoàng gia.
Công chúa Cristina và chồng là ông Inaki Urdangarin đang bị điều tra về một vụ tham nhũng. Quốc vương Carlos đang ở trong tình trạng sức khỏe suy nhược, đã phải giải phẩu nhiều lần trong các năm gần đây.
Đảng Nhân Dân và đảng Xã hội ngự trị chính trường Tây Ban Nha trong 40 năm qua ủng hộ hoàng gia, nhưng các đảng nhỏ trong nước đòi đưa chế độ quân chủ lập hiến ra trưng cầu dân ý.
Theo thăm dò của cơ quan Sigma Dos trong tháng Giêng, trên 62% dân chúng Tây Ban Nha muốn quốc vương Juan Carlos thoái vị so với 45% trong năm ngoái. Ngược lại mức chấp thuận đối với Thái tử Felipe là 66%.
Trong các ngày mới đây, các đảng tả phái đã đòi đưa chế độ quân chủ lập hiến Tây Ban Nha ra trưng cầu dân ý. Ông Alfredo Perez Rubalcaba là chủ tịch đảng Xã Hội nói rằng trong 35 năm qua đảng Xã Hội đã 135 tuổi luôn luôn có khuynh hướng thân Cộng hòa, nhưng vẫn cảm thấy thích hợp với chế độ quân chủ lập hiến.
Trong tương lai nếu có thay đổi, đảng Xã Hội cũng chỉ ủng hộ sự thay đổi theo hiến pháp và luật pháp. Ông Cayo Lara là lãnh tụ đảng Thống nhất Tả phái đã lên diễn đàn đòi lập tức tổ chức trưng cầu dân ý.
Kết quả một cuộc thăm dò trong ngày Chủ Nhật cho thấy 62% dân chúng Tây Ban Nha tán thành trưng cầu, nhưng một nửa dân số muốn Thái tử Felipe thừa kế ngai vàng.
Với sự ủng hộ của đảng Nhân Dân và Xã Hội luật thừa kế sẽ được thông qua tại quốc hội và thượng viện sẽ phê chuẩn vào ngày 17 tháng 6. Quốc vương Juan Carlos sẽ ký luật thoái vị sau khi dự luật được 2 viện quốc hội thông qua. (H. Võ)