24/09/2018 | 0

Quốc Hội sẵn sàng phê chuẩn ngân sách chính phủ, nhưng không tài trợ bức tường biên giới

Quốc Hội sẵn sàng phê chuẩn ngân sách chính phủ, nhưng không tài trợ bức tường biên giới

Ảnh: Reuters

Washington DC – Quốc Hội đang chuẩn bị phê chuẩn một dự luật ngân sách quan trọng nhằm ngăn chận việc chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, dự luật này vẫn phải đối mặt một trở ngại lớn là Tổng Thống Trump.

Không chính đảng nào tại Hoa Kỳ hiện nay muốn chính phủ phải đóng cửa vào trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump đã đe dọa rằng ông có thể sẽ để tình trạng này xảy ra nếu không có đủ tiền để xây dựng bức tường tại biên giới Hoa Kỳ – Mexico.

Khi chỉ còn chưa tới 1 tuần trước ngày 30 tháng 9, tức hạn chót để phê chuẩn ngân sách mới, các lãnh đạo Cộng Hòa hy vọng họ có thể thuyết phục Tổng Thống Trump bỏ qua sự tức giận của ông liên quan đến bức tường, và ký dự luật ngân sách để tiếp tục tài trợ quân đội và mở cửa các cơ quan dân sự cho năm tới. Dự luật cũng cung cấp một ngân sách ngắn hạn để chính phủ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 7 tháng 12. Thượng Viện đã dễ dàng phê chuẩn dự luật này vào tuần qua, khi chỉ có 7 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện được dự đoán cũng sẽ diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên, cũng vào tuần trước, Tổng Thống Trump nói rằng ông có thể sẽ không ký dự luật, trừ khi việc xây tường biên giới cũng được bao gồm trong ngân sách này.

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, Lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell, và nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa khác, đã gặp ông Trump vào đầu tháng này để thảo luận chiến lược chính trị, và khuyên tổng thống không nên để xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa vào trước cuộc bầu cử tháng 11. Lập trường của Tổng Thống Trump về dự luật ngân sách cho đến nay vẫn chưa rõ ràng và hay thay đổi thất thường. (Ngô Bảo)