20/10/2015 | 0

Quốc Hội phải gây áp lực với Bắc Hàn

Quốc Hội phải gây áp lực với Bắc Hàn

Washington, DC. (Reuters) – Hai viên chức chính phủ cao cấp nói với Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện rằng cách tốt nhất để đối phó với sự hiếu chiến và khiêu khích của Bắc Hàn vẫn là răn đe, ngoại giao và áp lực.

Ông Sung Kim, đặc sứ về chính sách Bắc Hàn của Bộ Ngoại Giao, và ông Robert King, đặc sứ Hoa kỳ về vấn đề nhân quyền của Bắc Hàn, tham gia phiên điều trần để thảo luận về chính sách của chính phủ đối với Bắc Hàn. Trong tuyên bố mở màn, ông Kim cho biết quốc gia cô lập vẫn là một thách thức trong cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cam kết sử dụng nhiều hình thức, như răn đe, ngoại giao và áp lực để làm sáng tỏ rằng Bắc Hàn sẽ không đạt được an ninh hay thịnh vượng nếu tiếp tục theo đuổi vũ khí nguyên tử, lạm dụng chính người dân của mình.

Phiên điều trần của ủy ban diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng Thống Barack Obama gặp Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye để thảo luận về một số vấn đề song phương, bao gồm phi nguyên tử hóa Bắc Hàn. Phiên điều trần đi sâu vào những gì chính sách Hoa Kỳ đã và có thể thực hiện khách đi nhằm thách thức Bắc Hàn và buộc họ phải chịu trách nhiệm. Phiên điều trần cũng tập trung vào sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các đồng minh trong khu vực.

Cả ông Kim và ông King đều cho rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Nam Hàn và Nhật Bản chưa bao giờ mạnh hơn lúc này. (Nguyên Trân)