18/03/2014 | 0

Quốc Hội Nga đề nghị Hoa Kỳ và Liên Âu cấm vận tất cả dân biểu Nga

Quốc Hội Nga đề nghị Hoa Kỳ và Liên Âu cấm vận tất cả dân biểu Nga

Moscow, Russia. (Reuters)
Tổng thống Vladimir Putin đã đón nhận những tràng pháo tay của cuộc họp lưỡng viện quốc hội trong sáng nay. Qua bài diễn văn, Tổng thống Putin nói rằng vùng Crimea rất quan trọng đối với Nga về văn hóa, lịch sử đã bị Nikita Khrushchev cắt giao cho Ukraine trong năm 1954 và cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ Nhật ở Crimea là cuộc trưng cầu hoàn toàn hợp pháp.
Hôm qua, Tổng thống Putin đã ký sắc luật công nhận Crimea là một quốc gia độc lập, chỉ một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Bài diễn văn đã bị ngưng nhiều lần vì tiếng vỗ tay. Trong số thính giả trong hội trường có nhiều thương gia và Thủ tướng Sergei Aksyonov của vùng Crimea.
Trước việc Hoa Kỳ và Liên Âu quyết định trừng phạt một số cá nhân người Nga và Ukraine có liên hệ trong việc sát nhập vùng Crimea vào lãnh thổ Nga, quốc hội Nga đã kêu gọi Hoa Kỳ và Liên Âu cấm vận tất cả dân biểu Nga. Một bản tuyên bố được quốc hội Nga đồng nhất thông qua nói rằng quốc hội Nga đề nghị ông Obama và thành phần thư lại Liên Âu liệt tên tất cả dân biểu Nga vào danh sách cấm vận du lịch và phong tỏa tài sản.
Ông Sergei Mironov là chủ tịch đảng Chỉ Có Nga là một trong 21 người bị Liên Âu cấm vận nói rằng ông ta cảm thấy rất tự hào có tên trong danh sách, có nghĩa là lập trường của ông ta đối với Crimea, đối với đồng bào Nga đã được chú ý. Ông ta chắc chắn là quốc hội Nga sẽ đồng nhất chấp nhận sát nhập vùng Crimea. Hoa Kỳ và Liên Âu cần đưa hết dân biểu Nga vào danh sách cấm vận. – H. Võ