24/04/2014 | 2

Quốc hội Lebanon không bầu được tổng thống

Quốc hội Lebanon không bầu được tổng thống

Beirut, Beirut. (Reuters) – Hôm nay Quốc hội Lebanon đã không bầu được tổng thống trong đợt bỏ phiếu lần đầu tiên. Ông Samir Geagea đã dẫn đầu số phiếu, nhưng không đủ đa số tuyệt đối 2/3.
Các nhà bình luận chính trị nói rằng việc chọn lựa tổng thống Lebanon sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Quốc hội Lebanon phải chọn người thay thế Tổng thống Michel Suleiman sẽ mãn nhiệm kỳ 6 năm vào cuối tháng 5.
Tình trạng chia rẽ chính trị vì ảnh hưởng chiến tranh Syria sẽ làm cho việc bầu tổng thống mới phải là một người Thiên Chúa giáo Maronite khó thể thành công dễ dàng.
Ông Geagea được sự ủng hộ của khối chính trị 14 tháng 3 chống Tổng thống Bashar al-Assad nhận được 48 phiếu trong quốc hội có 124 dân biểu. Cựu chỉ huy trưởng quân đội Michel Aounlà một đồng minh của Hezbollah đã tuyên bố ra ứng cử và cuộc bỏ phiếu kế tiếp sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư tuần tới.
Sau cuộc bỏ phiếu, Dân biểu Sethrida Geagea là phu nhân của ông Samir Geagea nói với báo chí rằng những gì diễn ra trong trụ sở quốc hội là mọt cuộc hôn nhân dân chủ, nhưng bà ta nghĩ dân biểu phải có sự chọn lựa, không thể bỏ phiếu trắng.
Con số phiếu trắng là 52 phiếu, cao hơn số phiếu bầu ông Geagea. Bà Sethrida Geagea nói thêm rằng cuộc chiến còn đang tiếp diễn với 48 phiếu bắt đầu là con số rất tốt. (H. Võ)