15/01/2017 | 1

Quốc Hội Hoa Kỳ bình chọn để bắt đầu bãi bỏ Obamacare

Quốc Hội Hoa Kỳ bình chọn để bắt đầu bãi bỏ Obamacare
Washington DC. (Reuters) – Các nhà lập pháp cộng hòa trong Quốc Hội hôm qua đã thông qua được một biện pháp nhằm bắt đầu tiến trình tháo dỡ Obamacare.
Hành động của Đảng Cộng Hòa đã đến bất chấp việc chưa có một giải pháp thay thế cho Obamacare cũng như phí tổn lớn của việc tháo dỡ đạo luật bảo hiểm y tế mang tính bước ngoặt của Tổng thống Barack Obama.
Quốc hội đã bỏ phiếu 227 trên 198 để ra lệnh cho một số ủy ban soạn thảo một dự luật trước ngày 27 tháng 1 mà sẽ bãi bỏ đạo luật 2010 Affordable Health Care Act thường được gọi tắt là Obamacare.
Không có một đảng viên Dân chủ nào đã bỏ phiếu ủng hộ cho sáng kiến của đảng cộng hòa. Với việc bỏ phiếu này, đảng Cộng hòa đã giữ được lời hứa của họ để kết thúc Obamacare mà cũng là một lời hứa hẹn của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Chương trình Obamacare đã mở rộng phạm vi của bảo hiểm y tế cho thêm khoảng 20 triệu người. Tuy nhiên chương trình đã gặp một số vấn đề như việc tăng phí bảo hiểm, lệ phí khấu trừ cao và việc một số công ty bảo hiểm lớn đã rút lui ra khỏi chương trình. Obamacare được ban hành gần bảy năm trước đây trước sự phản đối gay gắt của đảng Cộng hòa. (Lê Hoàng)