QUỐC HỘI FLORIDA BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VINH DANH CỰU QUÂN NHÂN HOA KỲ VÀ VIỆT NAM TỪNG THAM GIA CHIẾN TRANH VIỆT NAM

QUỐC HỘI FLORIDA BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VINH DANH CỰU QUÂN NHÂN HOA KỲ VÀ VIỆT NAM TỪNG THAM GIA CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Được sự hậu thuẫn của khối Cộng sản Quốc tế, vào năm 1960, Cộng sản Bắc Việt đã mở các cuộc tấn công vào Miền Nam Việt nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1963, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng để hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa, theo sau là quân đội của các quốc gia đồng minh như Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Luật Tân, và Nam Hàn. Kể từ đó Miền Nam Việt Nam được mệnh danh là Tiền Đồn Chống Cộng của thế giới tự do. Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong đó Hoa Kỳ có trên 58,000 quân nhân hy sinh, trên 1,600 quân nhân mất tích. VNCH có trên 250,000 quân nhân hy sinh, và trên 2 triệu dân lành bị tử thương. Để kỷ niệm 50 năm quân đội Hoa Kỳ chấm dứt tham chiến tại Việt Nam vào tháng 3 năm 1973 và ngày Memorial Day năm 2023, ông Chu Bá Yến của tờ Florida Việt Báo đã nhận được sự hỗ trợ từ Dân biểu Tom Fabricio để lập hồ sơ yêu cầu Quốc Hội Tiểu Bang Florida công nhận và vinh danh những quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh trong trong cuộc chiến ở Việt Nam. Đến ngày 5 tháng 4 năm 2023, Quốc Hội tiểu bang Florida chấp thuận và ban hành Nghị Quyết trên. Đây là lần đầu tiên được một Quốc hội cấp Tiểu bang ở Hoa Kỳ chính thức vinh danh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.