14/11/2014 | 0

Quốc hội CSVN tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội CSVN tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Sáng ngày 15/11/2014, sau khi Chánh Văn phòng Quốc hội CSVN, ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm, các ĐBQH sẽ bầu ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu trong một phiên họp kín. Đến chiều, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu để QH thông qua nghị quyết xác nhận kết quả này.

Lần này, các bước lấy phiếu tín nhiệm không khác lần đầu tổ chức ngày 10/6/2013, vẫn có 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Điểm khác là số lượng người được lấy phiếu tín nhiệm tăng lên thành 50 người – tăng thêm 3 người.

Trước đó, khi Quốc hội CSVN lên nghị trình lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Hạnh Phúc có nói rằng: “lấy phiếu” và “bỏ phiếu” là khác nhau ; “lấy phiếu” thì có 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, còn “bỏ phiếu”thì mới có 2 mức: tín nhiệm và không tín nhiệm. Quốc hội CSVN chỉ “lấy phiếu” tín nhiệm, chứ không bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn, báo chí và Bộ phận bảo vệ Kỳ họp được thông báo từ Trung tâm báo chí kỳ họp có nội dung như sau:

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Trung tâm Báo chí Kỳ họp (Vụ Thông tin) trân trọng đề nghị phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí không tham dự và đưa tin về một số nội dung sau đây:

1. Buổi sáng ngày 14/11/2014: Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm.

2. Ngày 15/11/2014:

– Buổi sáng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm; Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu; Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

– Buổi chiều: Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.”

Mặt khác, Việt Nam không có cơ chế “tam quyền phân lập”, do vậy, người làm trong nhánh hành chính, tư pháp cũng có ghế trong Quốc hội, nên việc lấy phiếu tín nhiệm cũng không thể nào khách quan toàn diện.

Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này còn có 1 điểm khác biệt, những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ phải tự kê khai tài sản của mình và những thông tin đó sẽ được cung cấp cho các ĐBQH trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, tất cả những dự liệu đó cũng sẽ là “kín”, không được công bố ra bên ngoài, cũng như không có sự kiểm chứng những thông tin đó là đúng thực tế hay không.

Với việc không cho phép giới truyền thông tham dự, và đưa tin, cũng như mọi hoạt động liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đều thực hiện kín, đã khiến dư luận nghi ngờ về lần lấy phiếu tín nhiệm này. Phần lớn giới quan sát đều cho đó là “trò hề”, mang tính hình thức và mị dân.

Nhật Nam / SBTN