12/07/2016 | 3

Quốc hội CSVN tiếp tục không xét luật biểu tình

Quốc hội CSVN tiếp tục không xét luật biểu tình

Việt Nam tiếp tục không có luật biểu tình.

Truyền thông Việt Nam đưa tin nghị trình của Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam cho năm 2017 sẽ không bao gồm luật biểu tình.

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội hôm 12 tháng 7 giải thích rằng nghị trình năm 2017 đã đầy với 51 dự luật, và còn có nhiều ý kiến khác nhau về nhiều vấn đề quan trọng trong dự luật biểu tình, cho nên ủy ban này quyết định không đưa dự luật biểu tình vào nghị trình.

Được biết trong cùng ngày, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam thảo luận về nghị trình làm luật cho năm 2017, và sửa đổi nghị trình của năm 2016. Quốc Hội CSVN tuy mang danh là viện lập pháp, nhưng cơ chế này hầu như không có quyền, và cũng không đủ khả năng tự đề ra và biên soạn những dự luật, mà hoàn toàn phải dựa vào những bộ ngành trong chính phủ.

Tại Việt Nam, các bộ như Bộ Công An, Bộ Tư Pháp, và thậm chí Bộ Giao Thông Vận Tải cũng có thể làm ra luật. Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam chẳng những bất lực trong việc soạn luật, mà còn phải chịu nhiều ràng buộc từ những bộ ngành trong chính phủ trước khi có tiếng nói của mình về một dự luật.

Lý do dự luật biểu tình bị khước từ đưa vào nghị trình năm 2017 được giải thích là “dự án vẫn còn có ý kiến khác nhau”. Điều này chứng tỏ Quốc Hội CSVN cũng không có cả quyền bàn cãi!

Hình ảnh các “ông nghị ngủ gật” đã thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều người dân Việt Nam qua các trang mạng xã hội đã yêu cầu giải thể quốc hội, một tổ chức bù nhìn, không có lợi ích gì cho dân, những người đã phải trả tiền thuế để duy trì các hoạt động vô bổ của nó.

Huy Lam / SBTN