10/11/2015 | 0

Quốc hội CSVN thông qua tài khóa năm 2016

Quốc hội CSVN thông qua tài khóa năm 2016

Quốc hội CSVN biểu quyết Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Theo bản dự toán, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2016 là 1,014,500 tỷ đồng (~ 45.3 tỷ Mỹ kim), nếu tính cả 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số thu ngân sách nhà nước là 1,019,200 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước năm là 1,273,200 tỷ đồng (~ 56.8 tỷ Mỹ kim). Do đó, mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2016 là 254,000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm quốc nội.

Trong phần chi tiền lương từ ngân sách nhà nước, bắt đầu từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,150,000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở lên và bảo đảm những người có hệ số dưới 2.34 không giảm so với mức đang hưởng. Riêng lương hưu, trợ cấp xã hội sẽ tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Đối với phần lương tăng thêm, Quốc hội giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Quốc hội CSVN cho phép phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước và thu 40.000 tỷ đồng từ việc bán cổ phần, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Số tiền này sẽ được dùng để bù đắp thâm hụt ngân sách năm 2016. Quốc hội CSVN cũng chấp thuận đề nghị của Bộ tài chính, cho phép phát hành 3 tỷ Mỹ kim trái phiếu quốc tế để cơ cấu lại nợ, đảo nợ – thực chất là vay nợ mới để trả nợ cũ.

Trong Nghị quyết về dự toán ngân sách lần này, Quốc hội CSVN cũng nhắc lại việc phải thực hiện tiết kiệm, cắt giảm, phòng chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

Trong khi thu không đủ chi và trả nợ, việc tăng lương cho công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để đổi lấy lòng trung thành tưởng chừng như không khả thi, nhưng vẫn được quyết tâm thực hiện. Chưa kể tới các dự án xây dựng tượng đài, khu hành chính của các tỉnh / thành phố lớn liên tục mọc lên – không hề được nhắc tới trong dự toán ngân sách. Những điều này tạo áp lực rất lớn lên ngân sách nhà nước. Cuối cùng, người dân sẽ vẫn là người gánh chịu mọi sức nặng thông qua việc đóng thuế, phí, và lệ phí.

Nhật Nam / SBTN