28/11/2014 | 0

Quốc hội CSVN thông qua nghi quyết công ước chống tra tấn

Quốc hội CSVN thông qua nghi quyết công ước chống tra tấn

Những nhà đấu tranh Việt Nam bị công an đàn áp

Nghị quyết không coi quy định tại khoản 2 Điều 8 Công ước là cơ sở pháp lý trực tiếp để dẫn độ. Theo đó, việc dẫn độ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, trên cơ sở các hiệp định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia hoặc nguyên tắc có đi có lại.

Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984, có hiệu lực thi hành ngày 26 tháng 6 năm 1987. Trước đó, Việt Nam đã ký nhưng chưa phê chuẩn Công ước.

Cũng trong ngày, Quốc hội CSVN cũng phê chuẩn thông qua Nghị quyết về quyền của người khuyết tật. Việt Nam cam kết thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực.

Cách đây 1 tháng, ông Trương Tấn Sang cho rằng, việc thực hiện các quy định của công ước sẽ theo nguyên tắc hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương với nước khác và nguyên tắc có đi có lại.

“Việt Nam không coi công ước… là cơ sở pháp lý trực tiếp để dẫn độ như quy định tại khoản 2, điều 8 của công ước, mà thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở hiệp định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, hoặc nguyên tắc ‘có đi có lại’,” ông Sang nói.

Tuy nhiên, nhiều luật sư trong nước cho biết, VN đã ký nhiều công ước quốc tế nhưng khi ra tòa thì họ chỉ áp dụng luật tố tụng hình sự của Việt Nam. Khi luật sư dẫn công ước quốc tế thì đều bị bác. Sau khi tham gia vào Công ước Quốc tế, luật tố tụng hình sự trong nước sẽ phải sửa đổi. (Thanh Lan)