18/11/2016 | 0

Quốc hội CSVN thông qua luật tôn giáo, dời lại luật về hội

Quốc hội CSVN thông qua luật tôn giáo, dời lại luật về hội

Ảnh: AFP

Quốc hội Cộng Sản Việt Nam hôm 18 tháng 11 dời lại nhiều dự luật trong đó có Luật Về Hội và Luật Biểu Tình, nhưng thông qua Luật Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo gặp nhiều chỉ trích.

Truyền thông trong nước cho hay Luật Tín Ngưỡng được thông qua với tỉ lệ ủng hộ hơn 84%. Dự luật này từng bị Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam chỉ trích mạnh mẽ, vì bản chất chỉ là công cụ để nhà cầm quyền cộng sản đàn áp quyền tự do tôn giáo của người dân, và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tôn giáo không chấp nhận lệ thuộc vào sự chi phối của đảng CSVN.

Trong cùng ngày, báo chí trong nước đưa tin hơn 90% đại biểu trong quốc hội Cộng Sản Việt Nam đã bỏ phiếu dời lại các dự thảo Luật Về Hội, Luật Biểu Tình và Bộ Luật Hình Sự sửa đổi bổ sung. Đặc biệt dự thảo Luật Về Hội đã bị chỉ trích nặng nề là có nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, thậm chí có những quy định còn hạn chế hơn so với pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế mà chỉ chú trọng về nhu cầu kiểm soát của chính quyền. Một số đại biểu phản đối vì bản dự thảo Luật Về Hội chứa nhiều điều không có trong phiên bản đã được đưa ra để lấy ý kiến các cơ quan và công chúng.

Một số ý kiến từ trong nước cho rằng dự thảo Luật Về Hội đã bị những thế lực đen tối trong đảng CSVN ra lệnh sửa đổi, nhằm áp đặt thêm sự kềm kẹp đối với phong trào xã hội dân sự đang lớn mạnh ở Việt Nam.

Huy Lam / SBTN