21/06/2017 | 3

Quốc hội CSVN thông qua luật hình sự đòi luật sư phải tố cáo thân chủ

Quốc hội CSVN thông qua luật hình sự đòi luật sư phải tố cáo thân chủ

Vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội Cộng Sản Việt Nam thông qua luật sửa đổi bộ luật hình sự năm 2015 với điều khoản đòi hỏi luật sư phải tố cáo thân chủ về những tội nghiêm trọng như xâm phạm an ninh quốc gia.

Đây là điều khoản bị giới luật sư trong nước lên tiếng phản đối mạnh mẽ, nhưng bộ luật hình sự sửa đổi được thông qua với hơn 88% số phiếu.

Cụ thể điều 19, luật bổ sung sửa đổi qui định: trong một số trường hợp nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội thì luật sư có bổn phận phải tố giác thân chủ của mình. Nhiều luật sư Việt Nam nói rằng điều 19 mâu thuẫn với những điều khoản trong những đạo luật khác cũng như với đạo đức của nghề luật sư không cho tiết lộ thông tin về thân chủ và các vụ kiện

Hồi đầu tháng này, luật sư đoàn ở Sài Gòn đề nghị quốc hội Cộng Sản Việt Nam bỏ hẳn điều khoản này khỏi dự thảo luật hình sự. Các lý do khác cũng được nêu ra là điều khoản bắt buộc luật sư tố giác thân chủ không phù hợp với thông lệ quốc tế, không bảo đảm quyền bào chữa của luật sư, vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và nguyên tắc tranh tụng trong xét xử.

Nhưng rõ ràng các ý kiến này không được lắng nghe.

Trong báo cáo giải trình, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp cho rằng: “Việc Nhà nước không miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của người bào chữa xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng. Nên trong một số trường hợp người bào chữa vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi không tố giác tội phạm của chính người mà mình bào chữa”.

Quốc hội Cộng Sản Việt Nam với tuyệt đại đa số là đảng viên cộng sản đã chỉ nghe theo ý chí của đảng cầm quyền và không có khả năng soạn luật. Đại diện cho ý chí của đảng cầm quyền là ủy ban thường vụ quốc hội giải thích rằng, vấn đề này đã được quốc hội tổ chức lấy ý kiến người dân, và kết quả cho thấy đa số ý kiến không đồng ý miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của luật sư.

Luật sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo luật sự Lê Công Định, điều luật này biến nghề luật sư trở thành một công việc nhục nhã, đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp.

Nguyên Nguyễn / SBTN