19/01/2015 | 0

Quốc hội CSVN than không biết giám sát tối cao là gì!

Quốc hội CSVN than không biết giám sát tối cao là gì!

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chính là giám sát tối cao của Quốc hội, cũng như hiệu lực, hiệu quả, các chế tài kèm theo sau giám sát.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Mai là chủ nhiệm Ủy ban Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam đã than thở rằng quốc hội đã được ban cho quyền giám sát tối cao, nhưng cho tới nay vẫn chưa biết quyền giám sát tối cao của quốc hội là gì!

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nói rằng bản dự thảo đã được chuẩn bị rất công phu, nhưng chỉ nêu ra khái niệm giám sát, không có gì mới so với luật năm 2003. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng việc lấy phiếu tín nhiệm đã có kết quả, riêng quyền giám sát của quốc hội thì vẫn như cũ. Đảng có giám sát, Mặt Trận Tổ Quốc có giám sát, Hội đồng Nhân dân cũng có giám sát, quốc hội cũng có giám sát, nhưng công tác giám sát chẳng có hiệu quả gì, chỉ nói chung chung, giám sát xong thì để đó. Thực chất hoàn toàn không có tác dụng.

“Giám sát của ĐBQH, các đoàn ĐBQH, các Ủy ban của Quốc hội, giám sát Quốc hội thì cuối cùng kiến nghị đi đến đâu? Muốn làm tốt phải sửa Luật giám sát, phải phân biệt rõ giám sát của Quốc hội với Mặt trận, cơ quan dân cử, và HĐND. Tuy nhiên, qua tổng kết mà không rút ra được gì, thì sửa Luật cũng không đem lại hiệu quả cao. Như thế này giám sát chưa chắc đã bằng một bài báo. Bài báo chỉ cần xoáy vào một điểm là có kết quả chứ giám sát của Quốc hội gì mà cứ tràng giang đại hải,” ông Nguyễn Sinh Hùng nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì nói rằng khái niệm giám sát chưa được làm sáng tỏ, đầy đủ trong bản dự luật, chưa có gì mới. Ông Phan Trung Lý là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội nói rằng ông ta sẽ tiếp tục lấy thêm ý kiến, tiếp tục tu chỉnh, bổ túc để trình dự luật cho quốc hội vào kỳ họp tới.

Qua sự tranh luận của quốc hội CSVN, người dân thấy rõ cộng sản đã thiết lập cơ quan giám sát khắp nơi, nhưng ngành này chỉ nói chung chung, không có thẩm quyền gì rõ rệt.

Hồng Tú / SBTN