29/10/2019 | 22

Quốc hội CSVN loại tham nhũng ra khỏi chủ đề chất vấn

Quốc hội CSVN loại tham nhũng ra khỏi chủ đề chất vấn

Ảnh: Tuổi Trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 10 năm 2019 loan tin, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký quốc hội CSVN cho biết, do chỉ có 70% số lượng đại biểu quốc hội đồng ý đưa các vấn đề về tham nhũng vào danh sách dự trù chất vấn, nên phía Quốc hội đã loại vấn đề này khỏi danh sách chất vấn trong kỳ họp thứ 8 quốc hội.

Theo dự trù, ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ là người sẽ trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến tham nhũng như: kết quả thanh tra, phát hiện và giải quyết tham nhũng, thực hiện sau kết luận thanh tra, tài sản thu hồi được, việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, do có ít đại biểu lựa chọn vấn đề này nên nó đã bị loại khỏi danh sách chất vấn.

Ngoài ra, có một vấn đề đặc biệt quan trọng là chủ quyền quốc gia ở Biển Đông cũng không hề được quốc hội đề cập đến. Ông Phúc cho biết, có 4 vấn đề sẽ được Quốc hội chất vấn ở kỳ này: một là lĩnh vực nội vụ như sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhân sự. Thứ hai là lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như hiệu quả về chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi. Thứ 3 là lĩnh vực công thương như, cai quản, điều tiết điện lực, quy hoạch năng lượng mới. Và cuối cùng là lĩnh vực thông tin- truyền thông như cai quản báo chí, giấy phép trong lĩnh vực báo chí.

Ông Phúc cho biết thêm, phương thức chất vấn lần này là “hỏi nhanh đáp gọn”. Mỗi đại biểu có 1 phút để hỏi, và người trả lời chỉ tối đa trong 3 phút.

An Nhiên