14/06/2018 | 18

Quốc hội CSVN hợp pháp hóa cá độ thể thao

Quốc hội CSVN hợp pháp hóa cá độ thể thao

Ảnh: W88Pro

Quốc hội CSVN hôm Thứ Năm 14/06 bỏ phiếu với đa số gần tuyệt đối tán thành việc hợp pháp hóa cá độ thể thao. Có tới 94% số đại biểu có mặt bỏ phiếu thông qua dự luật thể dục thể thao sửa đổi có điều khoản cho phép cá độ thể thao.

Có lẽ cũng do mối quan tâm về tài chính, điều khoản về bắt buộc dạy bơi cho mọi trẻ em đi học bị các đại biểu gạt bỏ trước khi thông qua dự luật.

Theo Điều 68a của luật thể dục thể thao mới, đặt cược thể thao là hoạt động chịu sự kiểm soát chặt chẽ của giới hữu trách và phải bảo đảm các yếu tố “minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia”. Luật cũng xác định đồng tiền dùng để đặt cược và trả thưởng phải là đồng Việt Nam. Chính phủ được trao trách nhiệm lập danh sách các hoạt động thể thao nào được phép cho cá độ và những chi tiết về ngành kinh doanh này.

Hồi tháng 8 năm ngoái, nhà cầm quyền CSVN đã ban hành nghị định hợp pháp hóa hoạt động đặt cược đua ngựa và đua chó, cũng như đề ra những luật lệ nhằm thử nghiệm kinh doanh cá độ túc cầu quốc tế trong vòng 5 năm.

Trong bối cảnh luôn gặp khó khăn về ngân sách tài khóa trong mấy năm gần đây, nhà cầm quyền CSVN đang thăm dò nhiều phương cách để tạo thu nhập cho ngân sách, kể cả việc hợp pháp hóa mại dâm và cờ bạc.

Huy Lam / SBTN