25/11/2014 | 1

Quốc Hội CSVN điểm danh đại biểu bằng thẻ thông minh

Quốc Hội CSVN điểm danh đại biểu bằng thẻ thông minh

Hiện nay, Quốc hội CSVN chưa có quy định nào về việc đại biểu vắng mặt hay đi muộn tại phiên họp. Tuy nhiên, hàng ngày, ban công tác đại biểu đều có điểm danh, theo dõi.

Ông Phúc cho hay, theo tinh thần chung thì những đại biểu kiêm nhiệm có việc bất khả kháng thì phải chịu vắng mặt, như một số người phải đi công tác nước ngoài hay bị ốm đau. Còn lại, các đại biểu phải cố gắng thu xếp công việc ở cơ quan, đơn vị để dự họp đông đủ.

Ông Phúc nói “Chúng tôi đã có kế hoạch trang bị cho mỗi đại biểu một chiếc thẻ thông minh để kiểm soát từ kỳ họp sau. Theo thiết kế, thẻ thông minh sẽ được dùng để khởi động các hệ thống, thiết bị trên bàn của đại biểu, đồng thời, thẻ cũng giúp đại biểu điểm danh”.

Với trang bị hiện nay, các Đại biểu Quốc hội vẫn có thể bấm biểu quyết hộ cho nhau được. Tuy nhiên, khi dùng thẻ thì không thể bấm hộ được vì mỗi đại biểu có một thẻ, có tên, tuổi. Chỉ khi dùng thẻ này thì các thiết bị trên bàn đại biểu mới hoạt động được và thẻ của đại biểu này không thể mang sang dùng thiết bị của đại biểu khác.

Việc này giống hệt cảnh sinh viên Việt Nam đi học hàng ngày – kể cả chuyện phải điểm danh.

Đại biểu Quốc hội đã nhiều lần bị dư luận phê phán về chuyện bỏ dở, vắng mặt hoặc đến muốn cuộc họp, cũng như cảnh tượng ngủ gật, không tập trung, làm việc riêng, chơi game trong phiên họp. Ý thức của ĐBQH – những người nhận nhiệm vụ lớn và chịu trách nhiệm trước nhân dân mà thiếu nghiêm túc, không có tinh thần trách nhiệm giống như sinh viên đi học – phải điểm danh thì mới đến lớp, có kiểm tra thì mới học bài – không thì ngủ gật, làm việc riêng, chơi game.

Quốc hội Việt Nam cũng chỉ để thông qua các luật lệ đã được soạn sẵn chứ không được đóng vai trò lập pháp thật sự. Có lẽ vì các đại biểu hiểu rõ vai trò bù nhìn của mình cho nên mới sinh ra những thái độ nói trên.

Nhật Nam / SBTN