18/08/2015 | 2

Quốc hội CSVN bàn nội quy kỳ họp

Quốc hội CSVN bàn nội quy kỳ họp

Các nghị gật tại Quốc Hội.

Theo dự thảo, đại biểu có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp; góp ý kiến về nội dung, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Trong trường hợp không thể dự hoặc vắng mặt tại các phiên họp, đại biểu phải gửi văn bản đến Tổng thư ký, nêu rõ lý do và thời gian vắng mặt.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế – ông Nguyễn Văn Giàu cho rằng, quy định như vậy chưa đề cao được trách nhiệm của đại biểu, nên đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn.

Dự thảo quy định việc điểm danh tại phiên họp toàn thể được thực hiện bằng hệ thống điện tử. Đại biểu không điểm danh thay người khác. Tuy nhiên, quy định như vậy còn nhiều điểm bất cập, sơ hở.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, có ý kiến đề nghị dự thảo bổ sung quy định về tỷ lệ đại biểu đến dự phiên họp là một điều kiện để tiến hành phiên họp. Cụ thể, phiên họp toàn thể tại hội trường chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tham dự.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội – ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, để chấp hành nội quy, thì các đại biểu không được đi nước ngoài công tác khi kỳ họp Quốc hội diễn ra. Phải quy định rõ trách nhiệm của đại biểu dự họp. Đại biểu xin nghỉ phải có sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội.

CSVN không theo mô hình “tam quyền phân lập”, nên nhiều thành viên Quốc hội là quan chức cơ quan hành pháp hoặc tư pháp. Các đại biểu này được gọi là đại biểu kiêm nhiệm. Trong kỳ họp Quốc hội, những người này thường xuyên vắng mặt do bận công việc tại cơ quan hành pháp hoặc tư pháp. Đó chính là sự bất cập và thiếu chuyên nghiệp trong tổ chức bộ máy nhà nước CSVN.

Việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp khó có thể khắc phục được những yếu kém cơ bản của một quốc hội bù nhìn. Cũng không thể nào ngăn đại biểu đến nghị trường để … ngủ gật hoặc làm việc riêng như trong các kỳ họp đã qua!

Nhật Nam / SBTN