29/11/2013 | 0

QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

Tin Hà Nội – Một ngày sau khi Quốc Hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam thông qua bản Hiến pháp sửa đổi, hôm nay báo chí trong nước loan tin 89.9% đại biểu Quốc Hội tán thành luật đất đai sửa đổi với 448 trong số 473 đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đất đai, 20 đại biểu không tán thành, 5 đại biểu không biểu quyết. Trước đó, Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày. Những người theo dõi tình hình tại Việt Nam cho biết những vấn đề chính như khung giá đất, việc bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất vẫn chưa được giải quyết, Quốc Hội vẫn tiếp tục giao cho nhà nước quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cưỡng chế nhà dân. Luật đất đai sửa đổi khẳng định giá đất bồi thường sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Bên cạnh đó luật này cũng quy định sẽ thu hồi đất nông nghiệp với những trường hợp do vi phạm pháp luật về đất đai, không còn nhu cầu sử dụng đất, cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. Nói tóm lại, luật sử dụng đất đai được thông qua không thay đổi gì nhiều và đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục nắm giữ chủ quyền đất đai bất chấp hàng triệu dân oan đang than khóc vì những vụ cán bộ chiếm đất của dân chúng một cách hết sức oan khiên.