Quốc hội Canada xét luật Magnitsky và tạo diễn đàn ngày Nhân Quyền Việt Nam

Quốc hội Canada xét luật Magnitsky và tạo diễn đàn ngày Nhân Quyền Việt Nam

Ảnh: National News Watch

Văn phòng Dân biểu James Bezan vừa thông báo với tổ chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) rằng, chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau sẽ ủng hộ dự luật Magnitsky.

Theo nhật báo Toronto Globe And Mail hôm Thứ Năm 18/05, dự luật do Nghị sĩ Andrey Chuck đệ trình đã được Thượng Viện Canada thông qua ngày 11 tháng 4, được Dân biểu James Bezan đệ trình tại Hạ Viện ngày 13 tháng 4, và sẽ được đọc lần thứ hai để thảo luận tại Hạ Viện vào ngày Thứ Sáu 19 tháng 5.

CYHRV đã nhờ Dân biểu Bezan đệ trình lên Quốc Hội bản thỉnh nguyện thư ủng hộ dự luật Magnitsky, với khoảng 2,500 chữ ký của đồng bào Việt Nam khắp nơi. CYHRV cũng thông báo, vào ngày 12 tháng 6 tới đây, CYHRV sẽ tổ chức Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Canada, để đại diện các hội đoàn và đồng bào các nơi có dịp về Ottawa, trình bày với các vị dân cử từ địa phương mình về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam, và yêu cầu họ ủng hộ dự luật Magnitsky khi dự luật này được biểu quyết tại Hạ Viện.

CYHRV sẽ thành lập và phổ biến danh sách các hội đoàn và thân hào nhân sĩ hỗ trợ Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam. Theo chương trình được CYHRV công bố trong tuần này, Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng với phiên họp khoáng đại đầu tiên. Chương trình gặp gỡ các vị dân cử bắt đầu lúc 10 giờ. Đến chiều, sẽ có phần tường trình của các tham dự viên trong phiên họp khoáng đại thứ hai, bắt đầu lúc 3 giờ.

Huy Lam / SBTN