22/08/2015 | 0

Quốc Hội cần thông qua ngân sách có trách nhiệm

Quốc Hội cần thông qua ngân sách có trách nhiệm

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nói về những thành tựu kinh tế của Hoa Kỳ trong vài năm qua và những gì Quốc Hội vẫn cần phải làm.

Ông Obama nhắc tới 3 triệu việc làm đã được tạo ra trong vòng 5 năm rưỡi qua và 17 tiểu bang tăng mức lương tối thiểu. Tổng Thống cho rằng nếu muốn giữ đà phát triển trên, Washington cần phải bảo đảm rằng các gia đình lao động cảm thấy công việc mệt nhọc của họ được khen thưởng với ý thức cơ bản về an toàn. Ông Obama tuyên bố Quốc Hội cần phải làm phần việc của mình để tiếp tục giúp nền kinh tế tăng trưởng, nhưng thay vào đó, tháng trước, họ lại đi nghỉ 5 tuần mà không thông qua một thỏa thuận tốt.

Quốc Hội không tái cho phép Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng, được sự ủng hộ lưỡng đảng và có nhiệm vụ duy nhất là tạo việc làm cho người dân Hoa Kỳ bằng cách tăng xuất cảng. Ngoài ra, Quốc Hội cũng chưa thông qua ngân sách và khi quay trở lại làm việc, họ chỉ còn vài tuần để chuẩn thuận hoặc đóng cửa chính phủ lần thứ hai trong 2 năm. Tổng thống nói rõ rằng Quốc Hội cần phải làm việc thay mặt cho người dân Hoa Kỳ và đạt được một thỏa thuận ngân sách, tránh tình trạng tự động đóng cửa có hại và giữ cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. (Nguyên Trân)