09/10/2014 | 0

Quốc hội cân nhắc cải tổ sở mật vụ

Quốc hội cân nhắc cải tổ sở mật vụ

Washington, DC. (Reuters) – Các thành viên quan trọng của Quốc Hội đang cân nhắc những thay đổi lớn tại sở Mật Vụ, bao gồm tách ra khỏi Bộ Nội An và chia nhỏ sứ mệnh của họ.

Đề xuất được đưa ra khi các nhà lập pháp đang đánh giá các biện pháp để cải thiện cơ quan này, sau một loạt các vụ bê bối, bao gồm vụ một người đàn ông mang dao nhảy rào vào Tòa Bạch Ốc gần đây. Giám đốc Sở Mật Vụ là bà Julia Pierson đã từ chức sau vụ bê bối, nhưng các nhà lập pháp hứa hẹn sẽ tiếp tục tập trung của mình khi Quốc Hội tái nhóm họp sau kỳ bầu cử giữa kỳ vào ngày 4 tháng 11.

Trong một phát triển mới nhất, tờ Washington Post đưa tin bằng chứng cho thấy Tòa Bạch Ốc biết một trong những thành viên cao cấp liên quan tới vụ bê bối gái mại dâm tại của sở Mật Vụ vào năm 2012. Như tướng Garrett của CBS News đưa tin, Tòa Bạch Ốc phủ nhận che đậy vụ bê bới Cartagena.

Một gợi ý cải thiện hoạt động tại sở Mật Vụ là chuyển cơ quan này trở lại Bộ Tài Chánh, chịu thẩm quyền về cơ quan này cho tới khi Bộ Nội An được thành lập sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, năm 2001. (H. Nguyễn)