11/08/2016 | 2

Quốc hội California biểu quyết dự luật trả tiền phụ trội

Quốc hội California biểu quyết dự luật trả tiền phụ trội

Sacramento, California. (CBS) – Mùa thu hoạch đã bắt đầu và đây là lúc mọi người nghĩ đến quyền lợi của hàng ngàn người làm việc trên những cánh đồng giữa trời nắng nóng cháy da.

Từ năm 1976, công nhân làm việc tại các trang trại được trả thù lao phụ trội sau thời gian làm việc 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thêm 2 tiếng đồng hồ nữa tính theo giờ làm việc theo tiêu chuẩn của người lao động ở California. Dân biểu Lorena Gonzalez của San Diego vừa đệ trình dự luật có thể làm thay đổi chính sách làm việc phụ trội, quá 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Theo Appropriations Committee của Thượng Viện California, thời gian để thông qua dự luật về việc thanh toán tiền làm việc phụ trội của công nhân ngành nông nghiệp không còn nhiều. Một dự luật tương tự được nhà lập pháp Lorena Gonzalez đệ trình hồi tháng Sáu đã bị bác bỏ, và Lorena nói rằng bà đã điều chỉnh để dự luật được thông qua. Con số thống kê cho thấy, hơn 420 ngàn người làm việc trên các cánh đồng trong mùa thu hoạch tại tiểu bang California. Dân biểu Gonzalez cho rằng, quy định trả thù lao giờ làm việc phụ trội cần phải được bắt đầu từ giờ thứ 9 trở đi. Đối với các trang trại nhỏ có tính cách gia đình, quy định mới sẽ được tiến hành sau vài năm, và đây là sự thay đổi so với dự luật ban đầu.

Appropriations Committee của Thượng Viện California sẽ có quyết định từ nay cho đến thứ Sáu 12 tháng Tám này bằng một cuộc bỏ phiếu. Nếu dự luật được Thượng Viện thông qua thì Hạ viện sẽ bỏ phiếu trước khi được chuyển đến văn phòng của thống đốc. (Song Châu)