26/09/2013 | 0

QUỐC HỘI BẮT ĐẦU TRANH LUẬN THÔNG QUA NGÂN SÁCH CHO CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI BẮT ĐẦU TRANH LUẬN THÔNG QUA NGÂN SÁCH CHO CHÍNH PHỦ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Quốc Hội không còn nhiều thời gian cho việc thông qua ngân sách mới. Nếu họ không có kết quả trước Thứ Ba tuần sau, chính phủ sẽ hết tiền và sẽ phải đóng cửa. Một thành viên Quốc Hội cho biết tỷ lệ cá cược cho việc chính phủ đóng cửa là 50-50. Sau khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas kết thúc bài diễn văn hơn 21 tiếng đồng hồ, ông tham gia cùng 100 thành viên Cộng Hòa ở Thượng Viện, biểu quyết để bắt đầu cuộc tranh luận về một dự luật tiếp tục cung cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động. Các đồng nghiệp Cộng Hòa của ông Cruz thừa nhận rằng họ không có đủ số phiếu để loại bỏ luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama, được gọi nôm na là Obamacare. Hoa Kỳ có khoảng 50 triệu người, chiếm 16% dân số, không có bảo hiểm y tế. Luật cải cách y tế của ông Obama hy vọng giúp khoảng 32 triệu người trong số này được hưởng các dịch vụ y tế thông qua bảo hiểm. Trong bối cảnh tranh cãi còn gay gắt, các chuyên gia dự báo có thể đến ngày 1 tháng 10, một phần công sở của chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa vì ngân sách tài khóa mới chưa được thông qua, khiến các bộ, ngành không có tiền hoạt động.