Quốc Ca VNCH được cử lên trong lễ kỷ niệm chiến thắng Long Tân tại Úc Châu

Lễ chào cờ và hát Quốc Ca VNCH trong một buổi lễ long trọng của người bản xứ là việc mà hiếm khi xảy ra đối với người Việt tại hải ngoại. Ngày 18/8 vừa qua là ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Long Tân tại Việt Nam. Hội Cựu Chiến Binh Hoàng Gia Úc tại Campbelltown đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm với các nghi thức long trọng. Điểm đặc biệt trong buổi lễ ngoài việc cờ vàng được treo cạnh cờ các quốc gia Úc, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ, là bài Quốc Ca VNCH cũng được trổi lên. Chúng tôi đã gặp gỡ cô Thanh Nghĩa – người phụ nữ từng tranh đấy ròng rã suốt 8 năm liền để việc treo cờ vàng và hát Quốc Ca VNCH được diễn ra tại thành phố này.