20/06/2018 | 0

Quê Hương Tháng Sáu

Quê Hương Tháng Sáu

Lịch sử nước tôi có những năm dài tăm tối

Có những ngày đầu cúi, chân lê

Xuống biển mò trai, lên rừng chặt sừng tê

Mà vẫn ấp trong tim lời thề Sát Đát

 

Lịch sử nước tôi có những bầy đốn mạt

Chủ nghĩa ngoại lai sùng bái tôn thờ

Dân ngóng cổ cò, đất nước xác xơ

Thiên đường ảo cứ mỗi ngày xa mãi

 

Nhưng lịch sử nước tôi cũng có những sớm mai

Lanh lảnh đầu làng, rền vang cuối phố

Dậy Mà Đi, nước Nam này có chủ!

Không bán cho ai, dù chỉ một ngày!

 

Sớm mai ấy, Hà Nội ơi Sài Gòn gọi…

Phan Rí xuống đường, Hà Tĩnh đứng lên!

Bỏ buổi chợ, mẹ con về chung sức

Đình ngày công, cô chú phất cao cờ…

 

Sớm mai ấy, mồng Mười tháng Sáu

Những bước chân báo bão đến Ba Đình

Những tiếng thét thất kinh bầy thái thú

Đất nước này đâu phải của riêng bây!

 

Sớm mai ấy, xin trăm lần sống lại

Tôi được làm một giọt nước lăn theo

Cho môi khô sôi tiếng reo đòi nước

Cho mắt nhìn lệ ướt mặt anh em…

(Tác giả: chưa rõ. Gửi từ Việt Nam 12.06.2018)

Nguồn: Việt Báo