11/08/2020 | 9

Quảng Nam cần thêm tiền để giúp người dân tránh thai trong mùa dịch

Quảng Nam cần thêm tiền để giúp người dân tránh thai trong mùa dịch

Quảng Nam phong toả (Ảnh: Thanh Niên)

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 11 tháng 8 năm 2020 loan tin, do lo sợ người dân sẽ bị mang thai ngoài ý muốn trong mùa dịch coronavirus 19 nên cơ quan Dân số- Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Nam đã làm văn bản gửi Tổng cơ quan Dân số- Kế hoạch hoá gia đình Cộng sản để xin hỗ trợ phương tiện tránh thai.

Ông Phan Đình Nhân, Trưởng cơ quan Dân số- Kế hoạch gia đình tỉnh Quảng Nam giải thích, đề nghị xin hỗ trợ của ông là căn cứ vào Nghị quyết số 42 của Chính phủ Cộng sản về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Theo ông Nhân, từ đầu năm đến nay, đời sống của người dân Quảng Nam gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình không thuộc diện nghèo, cận nghèo nhưng vì dịch nên họ bị thất nghiệp, khó khăn chồng chất, nhiều gia đình đã không có cả khả năng mua phương tiện tránh thai để không bị mang thai ngoài ý muốn. Vì vậy, để góp phần vào việc chia sẽ những lo lắng, khó khăn trên ông Nhân làm đơn đề nghị Tổng cơ quan Dân số- Kế hoạch hoá gia đình hỗ trợ các loại phương tiện tránh thai cho toàn bộ người dân Quảng Nam.

Việc này cũng là để giúp cơ quan ông Nhân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn Dân số- Kế hoạch hoá gia đình năm 2020 mà Tổng cơ quan Dân số- Kế hoạch hoá gia đình đã giao cho ông. Mục đích của ông Nhân cũng chỉ là giúp người dân tháo gỡ khó khăn, giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn của họ.

Còn việc xin tiền thì được ông Nhân giải thích, do nguồn tiền để mua các phương tiện tránh thai phát cho toàn bộ người dân Quảng Nam là quá lớn trong khi địa phương còn khó khăn, nên cơ quan ông Nhân cần thêm nguồn kinh phí hỗ trợ từ phía cơ quan.

An Nhiên