Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Quảng bá cuộc thi Văn Chương & Âm Nhạc Tự Do 2017 tại Úc Châu

Quảng bá cuộc thi Văn Chương & Âm Nhạc Tự Do 2017 tại Úc Châu

Ngày 23/9, tổ chức Yểm Trợ Nhân Quyền tại Úc Châu đã tổ chức một buổi để quảng bá một cuộc thi cho 2 giải thưởng về Văn Chương & Âm Nhạc Tự Do 2017. Trong buổi này, ban tổ chức cũng đã mời được 2 nghệ sĩ từ VN sang, đó là nhà thơ Trần Tiến Dũng và nhạc sĩ Tuấn Khanh để nói chuyện với đồng bào và cập nhật tình hình trong nước đối với giới văn nghệ sĩ.