03/03/2014 | 0

Quan tài đổ, mục sư ngã nhào trên sân khấu

Quan tài đổ, mục sư ngã nhào trên sân khấu

Tin Salem, Virginia. (CBS)
Mục sư Tom McCracken ở tiểu bang Virginia cố gây sự chú ý của người xem Youtube cũng như cộng đồng mạng xã hội, khi ông nỗ lực rao giảng lời Chúa trong một quan tài, sau đó ngã nhào trên sân khấu.
Ông cho biết mục đích của ông là đặt một chiếc quan tài ở đó, để mọi người thấy rằng cái chết không phải là điều đáng sợ, rằng họ vẫn có sự sống thông qua ánh sáng phúc âm. Chỉ có lúc ở trong quan tài, mọi người mới có thể nhận được sự chữa lành mà họ hằng khao khát.
Mục sư McCracken giải thích rằng không gian bên trong quan tài hơi nhỏ, không đủ để ông đặt chân vào và làm quan tài sụp nhào. Tuy nhiên sau cú ngã này, ông quyết định tải video clip lên Youtube để mọi người có thể xem. Ông nói rằng vì có rất nhiều người không đi nhà thờ, do đó mục đích của ông là thu hút sự chú ý của họ. Họ thấy vui vui khi xem video clip và nói muốn nghe giảng phúc âm.
Nhưng số người xem không nhiều như mục sư McCracken hy vọng, chỉ khoảng 6,000 người. Tuy nhiên ông vẫn lạc quan vì được sự chú ý của MTV và TRU-TV. Ông được mời đến nói chuyện tại chương trình có tên World’s Dumbest, trong chương trình mang tên là “giới thiệu về những điều ngớ ngẩn nhất thế giới.” – M. Đức