quận san bernardino chấp thuận dự án xây dựng nghĩa trang biên hòa hải ngoại

quận san bernardino chấp thuận dự án xây dựng nghĩa trang biên hòa hải ngoại

Tin San Bernardino — Phái đoàn Ủy Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại trong tuần qua đã họp với những viên chức thẩm quyền của San Bernardino County; kết quả quận hạt San Bernardino chấp thuận trên nguyên tắc dự án Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hoà Hải Ngoại do Ủy Ban đệ trình. Phía chánh quyền của San Bernardino County có chín người, gồm những viên chức thẩm quyền trong việc cứu xét dự án. Phái đoàn Ủy Ban gồm 5 người dẫn đầu bởi bác sĩ nhạc sĩ Trung Chỉnh. Bà Tracy Creason đại diện chánh quyền San Bernardino County, là người từng trả lời thơ của Bác sĩ Chỉnh xin gặp và trình bày dư án và mời Ủy Ban đến họp để cùng xem xét các bản vẽ của Ủy Ban, trước khi bàn về các chi tiết khác.

Sau một thời gian trình bày và hướng dẫn rất chuyên môn của các chuyên viên, Bà Tracy Creason đại diện chánh quyền San Bernardino chủ toạ cuộc họp kết luận vùng đất xin lập nghĩa trang là hợp pháp, và quận hạt San Bernardino chấp thuận trên nguyên tắc cho xây nghĩa trang tại vùng đất đã mua, đã xem xét đồng ý sơ bộ và hướng dẫn rạch ròi về đồ án Nghĩa Trang. Được biết việc làm của tập thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở Little Saigon đã được báo chí Mỹ chú ý. Thông tấn xã AP đã gởi phóng viên đến gặp Ủy Ban, tìm hiểu và viết bài gửi đi khắp nơi.