05/01/2015 | 1

Quản lý thông tin mạng để tránh lộ “bí mật nhà nước”

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này kỳ này nói về việc một Bộ trưởng công an CSVN đề nghị kiểm soát thông tin bôi nhọ lãnh đạo trước, tăng cường quán lý không cho người dân kéo về Hà Nội và Sài Gòn để khiếu kiện, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn. Sự việc trên cho thấy, nhà nước được cho là “dân chủ” nhưng người dân lại không có quyền khiếu kiện. Ông đại tướng Trần Đại Quang còn cho rằng cần phải lý việc truy cập thông tin qua mạng để tránh tình trạng làm lộ “bí mật nhà nước”. Mời quý vị theo dõi.