23/08/2016 | 0

Quản lý bằng chuyên môn, độc lập với chính trị

Quản lý bằng chuyên môn, độc lập với chính trị

Các luật sư cho rằng vụ án Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam là hệ lụy tất yếu của quản lý ngân hàng phụ thuộc vào chính trị.

Đó là ý kiến của các chuyên gia nước ngoài thuộc tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB) tại hội thảo về kế hoạch của CSVN thành lập cơ quan chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, diễn ra tại Hà Nội vào chiều ngày 23-8-2016.

Theo ông William Mako, cố vấn của WB tại Việt Nam, đến nay Việt Nam vẫn nhập nhằng giữa thực hiện quyền sở hữu nhà nước với quản lý nhà nước về kinh tế. Đưa ra khuyến nghị rất cụ thể, ông Mako cho rằng, điều kiện tiên quyết là Việt Nam cần có quy định rõ các cơ quan quản lý nhà nước khác không có bất cứ can thiệp nào vào doanh nghiệp nhà nước (DNNN), ngoài những vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước chung như đối với mọi loại hình doanh nghiệp khác.

Một chuyên gia khác cũng là cố vấn của WB, ông Dag Detter thì nhấn mạnh yêu cầu khoanh định rõ những tài sản mang tính thương mại của nhà nước. Ông Dag Detter bình luận: “Quản lý tốt tài sản thương mại phải mang tính chuyên nghiệp, tách khỏi những vấn đề mang tính chính trị, giống như một trọng tài phải hoạt động hoàn toàn độc lập và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, tách biệt khỏi người chơi bóng. Có như vậy mới làm người dân tin tưởng về sự khách quan trong quản lý tài sản công và có cơ sở để so sánh về tính hiệu quả”.

Về mô hình và cách thức hoạt động, theo ông Detter, khối tài sản thương mại cần được quản lý bằng chuyên môn, tuân thủ các quy luật kinh tế thị trường đúng như khối tư nhân. Vai trò của các chính khách ở đây là để rung chuông cảnh báo và đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động của cơ quan chuyên trách này chứ không phải làm ông quan xét xử.

Ghi nhận tại hội thảo, việc quản lý kinh tế lâu nay ở Việt Nam luôn gắn chặt với “đường lối chính trị CSVN”, là “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Vũ Minh Ngọc / SBTN