Quận hạt Santa Clara mở rộng việc tiêm chủng COVID-19 cho những người trên 75 tuổi

Quận hạt Santa Clara mở rộng việc tiêm chủng COVID-19 cho những người trên 75 tuổi

Theo thông cáo báo chí của quận hạt Santa Clara, quận hạt Santa Clara mở rộng việc tiêm chủng COVID-19 cho những người từ 75 tuổi trở lên. Hệ thống bệnh viện Kaiser, Stanford, và Palo Alto Medical Foundation được nhận thuốc chủng ngừa trực tiếp từ Tiểu bang để tiêm chủng cho các nhân viên và các thành viên của họ.

Các hệ thống này có thể mở rộng chủng ngừa cho các thành viên theo thứ tự ưu tiên, nếu nhu cầu chủng ngừa cho giai đoạn hiện tại không còn nhiều và thuốc chủng ngừa dự trữ vẫn còn ở mức cho phép. Các nhân viên hoặc thành viên của những hệ thống y tế nêu trên có thể điện thoại thẳng cho các hệ thống này để được giúp đỡ.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 1, Kaiser cho phép chủng ngừa cho Phase 1A và 65+ (chỉ dành cho nhân viên và thành viên của hệ thống Kaiser). Tất cả những hệ thống còn lại cung cấp chủng ngừa cho Phase 1A và 75+. Hiện đang có báo báo về những thông tin sai lệch đang được lan truyền trong cộng đồng.

Tin tức được đưa ra từ nguồn không chính thống cho biết rằng Quận hạt đang có dư vaccine, kêu gọi tất cả mọi người ghi danh để chủng ngừa và kèm theo trang mạng đặt hẹn chủng ngừa của Quận hạt. Quận hạt đang trong quá trình điều tra “nguồn” tin này.

Quận hạt cũng khuyến cáo về những tin nhắn lừa đảo để lấy tiền chủng ngừa, nộp đơn hộ hoặc ghi danh vào danh sách chờ. Việc tiêm chủng covid-19 hoàn toàn miễn phí, cho những ai hội đủ điều kiện theo từng giai đoạn. Người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai để tránh trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo.