02/10/2017 | 3

Quận Gò Vấp “đè” doanh nghiệp và người lao động thu tiền thiên tai

Quận Gò Vấp “đè” doanh nghiệp và người lao động thu tiền thiên tai

Hòa Thượng Thích Không Tánh cứu trợ đồng bào bão lụt.

Nhiều người dân, doanh nghiệp sống trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn bất mãn cho biết, họ vừa nhận được thông báo mang tính “cưỡng hiếp” của chính quyền quận Gò Vấp, về việc thu tiền “quỹ phòng, chống thiên tai năm 2017”.

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Nguyễn Minh Phương, nhận được thông báo số 5201/TB-UBND của quận Gò Vấp, về việc đơn vị mình phải đóng 500,000 đồng cho “Quỹ phòng, chống thiên tai”.

Mức đóng trên được chính quyền CSVN tự tính bằng cách: Hai phần vạn (2/10,000) trên tổng số vốn sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; nhưng tối thiểu là 500,000 đồng, tối đa là 100 triệu đồng và được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, họ còn ép buộc người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã phải đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (3,750,000 đồng/tháng).

Chủ doanh nghiệp buộc phải đứng ra thu hộ chính quyền và nộp vào tài khoản của chính quyền cộng sản. Thời gian phải nộp là trước ngày 30/11/2017.

Hành động “đè” dân ra để móc túi này của chính quyền quận Gò Vấp đã làm cho nhiều người dân bất mãn. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cái cớ để chính quyền CSVN vơ vét, bóc lột nhân dân nhằm thoả mãn sự tham nhũng của họ.

Thực tế cho thấy, mỗi khi thiên tai xảy ra thì nhân dân phải tự oằn mình chống đỡ và chịu thiệt hại, chính quyền cộng sản thậm chí còn làm ngơ trước hoạn nạn của dân để đi ăn nhậu.

Công nhân Nguyễn Văn An chia sẻ, anh phản đối khoản thu này của chính quyền quận Gò Vấp. Vì gia đình anh quê ở Huế, có năm bão lũ cuốn trôi hết tài sản trong nhà, nhưng gia đình anh không hề nhận được bất kỳ hỗ trợ nào dù chỉ là một gói mì tôm.

Thậm chí, một số đoàn từ thiện đến giúp đỡ người dân còn bị chính quyền cấm cản, tịch thu đồ từ thiện.

An Nhiên / SBTN