ADS
08/12/2013 | 0

Quân đội Pháp kiểm soát CH Trung Phi

Tình trạng bạo động tại Cộng hòa Trung Phi gia tăng cường độ. Tổng thống Pháp đã quyết định gởi 1600 quân để bảo an quốc gia cựu thuộc địa tại Phi Châu. (Xem video) (nguồn Reuters)

Bài Liên Hệ