07/11/2013 | 0

QUÂN ĐỘI NGA DIỄN HÀNH TẠI QUÃNG TRƯỜNG ĐỎ

QUÂN ĐỘI NGA DIỄN HÀNH TẠI QUÃNG TRƯỜNG ĐỎ

Tin Moscow – Quân đội Nga diễn hành tại Quãng trường Đỏ để kỷ niệm cuộc diễn hành lịch sử năm 1941. Quân nhân mặc quân phục truyền thống diễn hành xuyên qua quãng trường đánh dấu kỷ niệm lần thứ 72 cuộc diễn hành ngày 7 tháng 11 năm 1941. Vào năm này, quân nhân thành phố Moscow bị bao vây đã diễn hành 15 phút để kỷ niệm lần thứ 24 cuộc Cách mạng tháng 10. Cuộc diễn hành nhằm nói lên tinh thần chống Đức của quân đội Nga, sau khi diễn hành ngang qua Điện Cẩm Linh, quân đội đi ngay ta chiến tuyến. Vài chiếc xe tăng thời Đệ Nhị Thế Chiến đã chạy qua Quãng trường, trong đó có T-34 và T-38. Nga tiếp tục tổ chức diễn hành ngày 7 tháng 11 để tưởng nhớ những quân nhân lên đường ra trận cách nay 72 năm.