05/10/2013 | 0

QUÂN ĐỘI KENYA ĐÃ NHẬN DIỆN ĐƯỢC 4 TÊN TẤN CÔNG THƯƠNG XÁ WESTGATE.

QUÂN ĐỘI KENYA ĐÃ NHẬN DIỆN ĐƯỢC 4 TÊN TẤN CÔNG THƯƠNG XÁ WESTGATE.

Tin Nairobi – Một phát ngôn viên quân đội Kenya đã nêu tên 4 tên tấn công thương xá Westgate cách nay 2 tuần làm 67 người chết. Thiếu tá Emmanuel Chirchir là phát ngôn viên quân đội Kenya đã phổ biến một khúc video trên các đài truyền hình cho thấy 4 tên võ trang đang đi trong siêu thị và một nhà kho của thương xá, xác nhận chúng là Abu Baara al-Sudani, Omar Nabhan, Khattab al-Kene và Umayr. Trước đây Kenya cho rằng có khoảng từ 10 tới 15 tên khủng bố tấn công thương xá. Trong số 4 tên được nhận diện, Al-Sudani là người Sudan chỉ huy nhóm tấn công đã được al-Qaeda huấn luyện. Nabhan là người Kenya sinh ở Mombasa đã qua Somalia lúc mới 16 tuổi. Al Kene là người ở thủ đô Mogadishu được al-Shabaab huấn luyện. Quân đội chưa thể xác định tên tuổi và gốc gác của Umayr.