30/10/2014 | 0

Quân đội Iraq dùng trực thăng MI-28 của Nga để chống ISIS

Quân đội Iraq dùng trực thăng MI-28 của Nga để chống ISIS

Baghdad – Iraq. (Reuters) – Quân đội Iraq thông báo đang dùng 3 chiếc trực thăng Mi-28 của Nga để tấn công phiến quân Quốc gia Hồi giáo.

Bộ Quốc phòng Iraq đã đưa ra một bản tuyên bố báo chí, nói rằng 3 chiếc trực thăng đang dùng là đợt cung cấp đầu tiên theo hợp đồng mua một đội trực thăng tân tiến của Nga. Trực thăng Mi-28 là loại trực thăng bọc thép, trang bị hỏa tiễn hướng dẫn, trọng pháo, có thể dùng tấn công xe tăng, xe bọc sắt cũng như quân nhân phía thù địch. Tướng Không quân Hamid Atiya al-Maliki của Iraq nói rằng hôm nay đã nhận được 3 chiến trực thăng chống xe tăng Mi-28, phi cơ bay biểu diễn trước bộ quốc phòng trước sự chứng kiến của Bộ trưởng. Iraq đã mong muốn phát triển không lực sau khi quân đội Hoa Kỳ rút lui năm 2001.

Hoa Kỳ đồng ý bán cho Iraq 36 chiếc F-16 và 24 chiếc trực thăng Apache. Tuy nhiên, đàm phán hợp đồng kéo dài, thời gian sản xuất, giao hàng kéo dài và thủ tục phức tạp, chậm chạp đã gây thất vọng cho Iraq. Bốn năm sau khi Quốc hội Iraq được thông báo về kế hoạch mua bán, phi cơ của đặt mua của Iraq chỉ mới bắt đầu rời khỏi giây chuyền sản xuất. Trong tháng 8, Lockheed Martin Corp mới trao cho chính phủ Hoa Kỳ 2 chiếc F-16, nhưng chưa có chiếc nào về tới Iraq. Những chiếc phi cơ này đã bị hoãn giao vì vấn đề trả tiền. Hiện giờ, Iraq đang có một tá phi cơ SU-25 của Nga, và một nửa tá trực thăng chiến đấu của Nga. (H. Võ)