30/12/2017 | 0

Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu nhận người chuyển giới từ 1/1/2018

Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu nhận người chuyển giới từ 1/1/2018

Arlington, Virginia. (Reuters) – Ngũ Giác Đài thông báo, lần đầu tiên, người chuyển giới sẽ được phép nhập ngũ, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 2018.

Đây là lệnh của tòa án liên bang, sau khi chính phủ của Tổng Thống Trump quyết định không kháng án. Tuần trước, hai tòa phúc thẩm liên bang, một tại Washington và một tại Virginia, bác bỏ yêu cầu của chính phủ để ngăn chặn lệnh của các thẩm phán tòa án cấp thấp hơn, yêu cầu quân đội bắt đầu tuyển mộ người chuyển giới từ ngày 1 tháng 01. Một viên chức bộ Tư Pháp cho biết chính phủ sẽ không phản đối những phán quyết đó.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Heather Babb nói trong một thông cáo rằng, theo lệnh của tòa, Bộ Quốc Phòng chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận đơn xin nhập ngũ của người chuyển giới từ ngày 1 tháng 1. Tất cả những người nộp đơn phải hội đủ tiêu chuẩn gia nhập.

Trong một hành động làm vừa lòng người ủng hộ bảo thủ cứng rắn, ông Trump thông báo vào tháng 7 vừa qua rằng ông sẽ cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, đảo ngược chính sách của Tổng Thống Obama. Lúc đó, ông Trump nhắn tin trên Twitter rằng quân đội không thể chịu được chi phí y tế khổng lồ, và sự gián đoạn mà người chuyển giới trong quân đội có thể gây ra.

Bốn thẩm phán liên bang tại Baltimore, Washington, DC, Seattle và Riverside, California, đã ban hành phán quyết, ngăn chặn lệnh cấm của ông Trump, thách thức pháp lý đối với chính sách của tổng thống. Các thẩm phán cho rằng lệnh cấm vi phạm quyền được bảo vệ bình đẳng theo luật pháp của Hiến Pháp Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)