28/09/2020 | 24

Quân đội CSVN quyết tâm chống phản động 

Quân đội CSVN quyết tâm chống phản động 

Ngô Xuân Lịch (ảnh: Thanh Niên)

Tin Vietnam.- Mặc dù Trung Cộng ngày càng hung hăng, và có nhiều hành động xâm chiếm toàn bộ Biển Đông của Việt Nam, nhưng bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam luôn tỏ thái độ im lặng như thể chuyện không liên quan đến mình, còn với những người dân bất đồng chính kiến thì cơ quan này lại luôn tuyên chiến.

Trên báo Nhân dân ngày 28 tháng 9 năm 2020, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam nói rằng, các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá đảng Cộng sản, chống phá nhà nước, chống phá quân đội Cộng sản ngày càng công khai, quyết liệt và trực diện hơn. Vì vậy, quân đội Cộng sản phải thực hiện các chiến lược để bảo vệ tổ quốc Cộng sản, chống lại người dân bất đồng chính kiến qua các kế hoạch sau: phải tuyên truyền cho toàn người dân, và toàn hệ thống chính trị Cộng sản.

Phải nhận thức được mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc của người Cộng sản, phải nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch. Phải đấu tranh với những tư tưởng, nhận thức mà nhà cầm quyền xem là lệch lạc đó là thời bình không cần xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội, quốc phòng toàn dân. Vì điều này sẽ dẫn đến mất cảnh giác, mắc mưu các thế lực thù địch, phản động.

Với chủ chương xác định những người dân bất đồng chính kiến là thế lực thù địch, là mục tiêu chính cần phải tiêu diệt, loại bỏ nên trong những năm qua bộ Quốc phòng Cộng sản đã xây dựng nhiều kế hoạch, và lực lượng cánh tay nối dài lên đến hàng trăm ngàn quân là dân quân tự vệ, thanh niên xung phong để sẵn sàng thực hiện âm mưu “dùng dân trị dân”.

Ngoài bộ Quốc phòng Cộng sản, thì Công an Cộng sản cũng có cùng mục tiêu, mục đích giống như bộ Quốc phòng Cộng sản nên cũng đã xây dựng các lực lượng lên đến hàng trăm ngàn quân như tổ bảo vệ dân phố, trật tự đô thị.

An Nhiên