12/10/2015 | 2

Quan điểm của ứng cử viên Ben Carson về quyền sở hữu súng

Quan điểm của ứng cử viên Ben Carson về quyền sở hữu súng

Washington, DC. (CBS) – Trong chương trình Face the Nation hôm Chủ Nhật, ứng cử viên Cộng Hòa Ben Carson giải thích rõ hơn về quan điểm quyền sở hữu súng của công dân Mỹ.

Trước đó, ông đưa ra một ý kiến gây tranh cãi, cho rằng nhà độc tài Hitler sẽ không đạt được mục tiêu bá chủ toàn cầu, nếu tất cả mọi người được trang bị vũ khí. Trong một cuốn sách của ông, ông cũng viết rằng việc tịch thu súng của công dân Mỹ là vi phạm Hiến pháp, là đặt sự an toàn của công dân Mỹ trước bọn tội phạm cũng như các bạo chúa. Ứng cử viên Carson giải thích lý do ông phát biểu như vậy vì Hiến Pháp Hoa Kỳ có Tu Chính Án thứ hai.

Nội dung cuốn sách của ông là xoáy vào việc bảo vệ Hiến Pháp, bảo vệ sự an toàn của người dân trong trường hợp bị nước ngoài xâm lược, để mọi người có thể hỗ trợ quân đội, để công dân có thời gian phản ứng nếu chẳng may bầu nhầm một bạo chúa và người này muốn cai trị đất nước theo đường lối riêng. Ông Carson trích dẫn câu nói của Daniel Webster rằng người Mỹ không bao giờ chấp nhận chế độ độc tài, vì họ được trang bị đầy đủ. Khi được hỏi về giới hạn nợ, được ấn định sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 11, ông Carson trả lời nếu ông là tổng thống đương nhiệm, ông sẽ không gặp rắc rối đó ngay từ đầu, vì không bao giờ để cho tình trạng đó xảy ra. (Mai Đức)