10/04/2015 | 1

Quan điểm của TT Obama về cần sa tại Jamaica

Quan điểm của TT Obama về cần sa tại Jamaica

Kingston, Jamaica. (Reuters) – Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Barack Obama nhắc tới chủ đề nóng tại Jamaica, khi ông được hỏi về quan điểm của mình đối về cần sa, một loại cây gần gũi với trái tim và tâm trí của một số người ở quốc gia vùng Caribbean, nổi tiếng về cây ganja địa phương.

Ông Obama nói nhà tù không phải là câu trả lời cho vấn đề ma túy, nhưng hợp pháp hóa cũng không phải là viên đạn bạc. Từ đầu năm nay, sử dụng cần sa không phải là tội phạm tại Jamaica và đang được trồng rộng rãi tại đảo quốc. Ông Obama nói ông tin tưởng rằng con đường mà Hoa Kỳ đang đi trong cuộc chiến chống ma túy nhấn mạnh vào việc tống giam được cho là phản tác dụng. Tổng thống lưu ý hai tiểu bang tại Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa cần sa, đó là Colorado và Washington. Theo ông, cả nước đang theo dõi biến chuyển tại hai tiểu bang trên.

Tổng Thống Barack Obama cho biết ông đã thỏa luận với các nhà lãnh đạo Caribbean về tội phạm có tổ chức và việc lưu chuyển súng, ma túy và tiền mặt. Luật mới của Jamaica cho phép sở hữu tới 2 pound cần sa vì mục đích tôn giáo, y học và khoa học. Tuy nhiên hút cần sa vẫn không được phép tại những nơi công cộng. (Nguyên Trân)