10/08/2018 | 2

Quan điểm chống di dân công khai của phóng viên Fox News Laura Ingraham

Quan điểm chống di dân công khai của phóng viên Fox News Laura Ingraham

Ảnh: FOx News

Washington DC – Vào cuối buổi độc thoại được phát sóng trên Fox News trong đêm Thứ Tư 8/8, phóng viên Fox News Laura Ingraham đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng cho đất nước Mỹ, nói rằng đây là một trường hợp khẩn cấp quốc gia, do đó người Mỹ phải yêu cầu quốc hội hành động ngay lập tức.

Cảnh báo về tình trạng khẩn cấp quốc gia của Laura Ingraham không liên quan đến thời tiết. Cũng không phải là thiếu thuốc men hoặc thức ăn. Cũng không phải là cuộc tấn công mạng hay đe dọa khủng bố. Theo Laura Ingraham, tình trạng khẩn cấp hiện nay là thay đổi về “nhân chủng học” to lớn, buộc cô phải than phiền rằng ở một số nơi trên lãnh thổ này, dường như đất nước Hoa Kỳ mà nhiều người Mỹ biết rõ và yêu thương không còn tồn tại nữa.

Phóng viên Fox News cho rằng thay đổi về “nhân chủng học” to lớn đó lại được lén lút đưa vào để tấn công người Mỹ. Đó là những thay đổi mà người Mỹ không bao giờ bầu chọn, và hầu hết người Mỹ cũng không thích những thay đổi này. Từ Virginia tới California, theo những cách nhìn nào đó, người Mỹ biết rằng đất nước của họ hoàn toàn bị thay đổi.

Sợ rằng ý nghĩ  của mình trình bày chưa  được rõ ràng, Laura Ingraham giải thích thêm là phần lớn của sự thay đổi có liên quan tới tình trạng di dân bất hợp pháp và có cả hợp pháp.

Se Cupp, một bình luận viên của CNN  nói rằng buổi độc thoại của Laura Ingraham hoàn toàn mang tính phân biệt chủng tộc. Suốt buổi nói chuyện, cô chỉ than phiền về di dân thuộc các sắc dân khác tới Hoa Kỳ, dù họ là di dân hợp pháp, đổ lỗi rằng họ là nguyên nhân khiến nước Mỹ thay đổi. Những điều Laura Ingraham phát biểu đại diện cho quan điểm của Fox News, cho chính sách di dân của tổng thống Trump và những người ủng hộ ông. TỔng thống Trump chỉ là “nhà tiên tri” của tôn giáo này, mà hiện đang được nhiều người Mỹ tôn sùng đi theo. (Mai Đức)