Quận Dallas, Texas sẽ cung cấp tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt theo yêu cầu từ cơ quan Thống Kê Dân Số

Quận Dallas, Texas sẽ cung cấp tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt theo yêu cầu từ cơ quan Thống Kê Dân Số

Tin từ Dallas, Texas – Quận Dallas sẽ sớm trở thành quận thứ ba ở Texas được yêu cầu cung cấp tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt và tuyển dụng nhân viên kiểm phiếu thành thạo ngôn ngữ này. Sự kiện diễn ra sau khi Cơ Quan Thống Kê Dân Số đưa ra quyết định về nhóm ngôn ngữ thiểu số nào cần được chính quyền địa phương hỗ trợ bầu cử bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ theo khuôn khổ 5 năm 1 lần.

Mọi quận của Texas được yêu cầu cung cấp thông tin bầu cử bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh theo Đạo luật Quyền Bầu cử. Riêng năm nay, quận Dallas góp mặt vào một số ít các quận ở Texas được yêu cầu cung cấp thông tin bầu cử bằng các ngôn ngữ khác ngoài 2 thứ tiếng phổ biến trên.

Ông Frederick Trần – thành viên ban điều hành Tổ chức Pivot, cho biết các hỗ trợ về mặt ngôn ngữ sẽ cho phép nhiều người Việt ở Quận Dallas tự tin và độc lập bỏ phiếu. Một trong những nhiệm vụ của Pivot là ngăn chặn thông tin sai lệch và chống nhiễu loạn thông tin trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà theo ông Frederick Trần, hiện tượng tin giả này có thể tràn lan khi khả năng tiếp cận thông tin bầu cử đáng tin cậy bị hạn chế.

Giờ đây, cử tri người Việt sẽ có thể đọc thư từ các nhân viên bầu cử hoặc đặt câu hỏi tại các phòng phiếu bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ. Ông Frederick Trần cho hay, còn rất nhiều thứ cần được thực hiện để bảo đảm cử tri gốc Việt có toàn quyền bỏ phiếu sau khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa Texas vẽ lại bản đồ khu vực cử tri nhằm làm suy yếu quyền lực chính trị của các cộng đồng gốc Á.