22/02/2014 | 0

Quận Cook Cho Đám Cưới Đồng Tính

Quận Cook Cho Đám Cưới Đồng Tính

Tin Chicago, Illinois. (Reuters)
Một thẩm phán liên bang phán quyết cho phép các cặp đồng tính làm đám cưới ngay lập tức tại quận Cook, tiểu bang Illinois, mà không phải đợi tới khi một luật mới của tiểu bang được ban hành. Phán quyết này có hiệu lực tại cả thành phố Chicago, cho phép hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính có hiệu lực vào tháng 6.
Các nhà lập pháp tiểu bang Illinois thông qua luật hôn nhân đồng tính vào cuối năm 2013. Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6, 2014. Nhưng một số cặp đồng tính kiện thư ký quận Cook David Orr để được quyền kết hôn ngay lập tức. Thẩm phán Sharon Johnson Coleman phán quyết vào tháng 12 rằng các cặp đồng tính tại quận Cook có thể nhận được hôn thú khẩn cấp trước tháng 6 nếu có một người mắc bệnh đe dọa tới tánh mạng. Một số cặp đồng tính đã được cấp hôn thú vì lý do này.
Hôm Thứ Sáu, bà tuyên bố rằng lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Illinois cho tới tận tháng 6 là vi phạm quyền được bảo vệ bình đẳng của các cặp đồng tính theo Hiến Pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên phán quyết của bà chỉ áp dụng cho quận Cook, nơi vụ kiện được đưa ra xử. Ông Orr, ủng hộ yêu cầu của các cặp đồng tính cho biết, văn phòng của ông tại trung tâm thành phố Chicago cấp giấy hôn thú từ Thứ Sáu và mở cửa trễ hơn thường lệ 2 tiếng đồng hồ.

Tất cả các văn phòng sẽ bắt đầu cấp giấy hôn thú từ Thứ Hai. – N. Trần